Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

Τηλέφωνο
+30 24210 74519
Φαξ
+30 24210 74569
Email
ekdoseis -at- adm.uth.gr
Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες

Έντυπα-Έγγραφα

Aναπαραγωγή των πανεπιστημιακών/διδακτικών σημειώσεων των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Η αναπαραγωγή των πανεπιστημιακών/διδακτικών σημειώσεων των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Για την αναπαραγωγή των σημειώσεων οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων πρέπει να υποβάλλουν τα εξής έντυπα: