Τμήμα Εισαγωγής και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων (Λάρισα)

Προϊστάμενος/η
Καραγιάννης Αχιλλέας (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο
+30 2410 684202