Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος/η
Αγγελής Αθανάσιος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης)
Τηλέφωνο
+30 22310 60110
Email
texnikes -at- adm.uth.gr

Έντυπα-Έγγραφα

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικών Εργων
Κατάλογος Υπαλλήλων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Μελών του Μη.Μ.Ε.Δ