Τμήμα Σπουδών

Προϊστάμενος/η
Μαρία Αντ. Αναστασίου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 24210 74595
Email
akadimaika -at- adm.uth.gr

Έντυπα-Έγγραφα

Αρμοδιότητες Τμήματος Σπουδών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2421074589, 2421074518

Συνημμένο Μέγεθος
Αρμοδιότητες του Τμήματος Σπουδών 194.68 KB
ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Απόφαση Συγκλήτου 287/24-2-2023

Συνημμένο Μέγεθος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 18.95 KB
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 21.35 KB
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 15.44 KB
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 13.77 KB
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 20.37 KB
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 17.64 KB
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 21.84 KB
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 19.15 KB
Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 26.14 KB
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 26.86 KB
Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 15.85 KB
Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας 17.87 KB
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 16.25 KB
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 14.36 KB
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 14.01 KB
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 13.67 KB
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 304/01-03-2024) 13.57 KB
Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 304/01-03-2024) 15.84 KB
Τμήμα Ιατρικής (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 304/01-03-2024) 23.99 KB
Τμήμα Κτηνιατρικής 17.24 KB
Τμήμα Νοσηλευτικής 18.72 KB
Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 296/20-10-2023) 13.88 KB
Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας 12.94 KB
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 14.1 KB
Τμήμα Μαθηματικών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 16.51 KB
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 17.56 KB
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 20.99 KB
Τμήμα Φυσικής (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 14.45 KB
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13.88 KB
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 16.38 KB
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 299/22-12-2023) 16.48 KB
Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού 15.77 KB
Τμήμα Περιβάλλοντος (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 301/29-01-2024) 17.95 KB
Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας 12.6 KB
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 15.51 KB
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών.
Σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων βασίζεται στον φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή

σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής ή σπουδαστής για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς για κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή

εργαστηρίων, η συμμετοχή σε σεμινάρια, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή σε εξετάσεις, η εκπόνηση πτυχιακής  ή διπλωματικής εργασίας κ.λπ

Έγγραφα ίδρυσης/τροποποίησης νέων ΠΜΣ
Έγγραφα ίδρυσης-μετονομασίας-κατάργησης Κλινικών
Έγγραφα ίδρυσης-μετονομασίας-κατάργησης Μονάδων
Συνημμένο Μέγεθος
Νέα πρότυπα σύμφωνα με το Ν.4957/2022 118.48 KB
Έρευνα- Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας -Υποδείγματα