Τμήμα Σπουδών

Προϊστάμενος/η
Μαρία Αντ. Αναστασίου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 24210 74595
Email
akadimaika -at- adm.uth.gr

Έντυπα-Έγγραφα

Αρμοδιότητες Τμήματος Σπουδών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2421074589, 2421074518

Συνημμένο Μέγεθος
Αρμοδιότητες του Τμήματος Σπουδών 194.68 KB
ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Απόφαση Συγκλήτου 287/24-2-2023

Συνημμένο Μέγεθος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 19.92 KB
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 23.17 KB
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 15.88 KB
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.77 KB
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 20.01 KB
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 17.03 KB
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 20.77 KB
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 21.69 KB
Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών 23.11 KB
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 24.63 KB
Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών 14.64 KB
Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας 17.87 KB
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 16.25 KB
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 14.36 KB
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 14.01 KB
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 13.67 KB
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 13.93 KB
Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας 15.88 KB
Τμήμα Ιατρικής 29.58 KB
Τμήμα Κτηνιατρικής 17.24 KB
Τμήμα Νοσηλευτικής 18.72 KB
Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Επικαιροποίηση Σύγκλητος 296/20-10-2023) 13.88 KB
Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας 12.94 KB
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 13.8 KB
Τμήμα Μαθηματικών 15.99 KB
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 16.17 KB
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 20.42 KB
Τμήμα Φυσικής 15.5 KB
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13.88 KB
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 16.38 KB
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 17.92 KB
Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού 15.77 KB
Τμήμα Περιβάλλοντος 17.03 KB
Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας 12.6 KB
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 15.51 KB
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών.
Σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων βασίζεται στον φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή
σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής ή σπουδαστής για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς για κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή
εργαστηρίων, η συμμετοχή σε σεμινάρια, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή σε εξετάσεις, η εκπόνηση πτυχιακής  ή διπλωματικής εργασίας κ.λπ

Έγγραφα ίδρυσης-μετονομασίας-κατάργησης Εργαστηρίων
Έγγραφα ίδρυσης-μετονομασίας-κατάργησης Κλινικών
Έγγραφα ίδρυσης-μετονομασίας-κατάργησης Μονάδων
Συνημμένο Μέγεθος
Νέα πρότυπα σύμφωνα με το Ν.4957/2022 118.48 KB
Έγγραφα για σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με Ιδρύματα της Αλλοδαπής
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 68 KB
Έρευνα- Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας -Υποδείγματα