Τμήμα Υποστήριξης Μηχανοργάνωσης και Δικτύου Τηλεματικής (Λάρισα)

Προϊστάμενος/η
Ντόντας Απόστολος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο
+30 2410 684730