Τμήμα Σίτισης

Προϊστάμενος/η
Κουκουβάνη Μαρία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 24210 74506, +30 24210 74621,+30 24210 74593