Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Έντυπα-Έγγραφα

'Έντυπα για αποζημίωση μετακινήσεων (οδοιπορικά)

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και τη διεκπεραίωση των εντύπων απευθυνθείτε στην κα Κατερίνα Κατσιαντώνη-Λυρίτση τηλ. 4639, fax 4612, e-mail kkatsantoni [at] uth.gr (kkatsantoni[at]uth[dot]gr), Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, κτ. Παπαστράτου 2ος όροφος, Λογιστήριο. 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 167.92 KB
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 31-12-2020 ΓΛΚ 50.53 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2022 939.05 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2022 1.16 MB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2022 1.19 MB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2022 1.2 MB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2022 255.96 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2022 363.22 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2022 1.21 MB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2022 1.21 MB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2022 403.41 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2022 403.31 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2022 416.41 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2022 412.23 KB
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 75.3 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2023 400.92 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2023 392.34 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2023 388.2 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2023 409.46 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2023 406.78 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2023 404.18 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2023 405.94 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2023 409.44 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2023 414.39 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2023 414.42 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2023 417.57 KB
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2024 363.96 KB