Τμήμα Εισαγωγής και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων (Λαμία)

Προϊστάμενος/η
Σπυρόπουλος Δημήτριος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο
+30 22310 60156