Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (Π.Τ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ 113/31-5-1985) και άρχισε να δέχεται τις πρώτες φοιτήτριες και φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89 (ΦΕΚ 40/1-2-1988)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Π.Τ.Δ.Ε. επιδιώκει:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
  • Να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά παιδαγωγικά ζητήματα
  • Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων γενικότερα

Πέρα από την παραδοσιακή επαγγελματική διέξοδο ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις τους) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εργαστούν μεταξύ άλλων και σε παιδικά κέντρα, κέντρα νεότητας, κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του ΠΤΔΕ καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της επιτροπής προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Το ΠΠΣ του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία. Τα μαθήματα κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: υποχρεωτικά (Υ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)

Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνονται βασικά γνωστικά αντικείμενα και η πρακτική άσκηση, με στόχο την παροχή κοινής βασικής κατάρτισης σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος. Για τη δήλωση ορισμένων υποχρεωτικών μαθημάτων υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί με επιτυχία προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τα πρώτα. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να εξεταστούν σε αυτά, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού μαθήματος δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν με κάποιο άλλο.

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ) είναι τα μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους πτυχές ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου δίνοντας στις φοιτήτριες και τους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θέματα που ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ) είναι μαθήματα τα οποία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επιλέγουν από θεματικούς κύκλους και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν σε επόμενο εξάμηνο, εφόσον έχουν αποτύχει στις σχετικές εξετάσεις. Τονίζεται ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν μόνο από τα μαθήματα (ΥΕ) που αντιστοιχούν στο εξάμηνό τους. Για τη λήψη του πτυχίου της, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει από κάθε κύκλο και έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων (ΥΕ).

Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) είναι μαθήματα ΥΕ του Τμήματος από οποιονδήποτε θεματικό κύκλο ή μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχουν γίνει αποδεκτά από το ΠΤΔΕ.

Διεύθυνση
Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 74783, 74785, 74897, 74798
Φαξ
+30 24210 74786
Email
g-pre [at] uth [dot] gr

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατώντας στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs