Για τους 2ετείς φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Η/Υ