Συχνές Ερωτήσεις     Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει στους πρωτοετείς φοιτητές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασής τους με το Ίδρυμα.
     Για την άμεση ενεργοποίηση και χρήση των βασικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν τον ακόλουθο σύντομο οδηγό.


     Πρωτοετείς Φοιτητές: Σύντομος Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ


Βασικές Πληροφορίες

Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που παραμένει ενεργός καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό Κωδικό (password).

Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Ανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης. Εκεί θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό ανάκτησης που σας δόθηκαν και δύο φορές έναν κωδικό δικής σας επιλογής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Βασικές Πληροφορίες
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail). Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το email τους στο ΠΘ.

Το προσωπικό eMail είναι της μορφής   username @uth.gr , όπου username το Όνομα Χρήστη που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό Λογαριασμό κάθε φοιτητή.

Η είσοδος χρήστη στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω ιστοσελίδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Webmail (οδηγίες Webmail).

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Βασικές Πληροφορίες
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Για να αποκτήσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα, που λειτουργεί και σαν Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://academicid.minedu.gov.gr

Βασικές Πληροφορίες
Σύνδεση στο Δίκτυο του Π.Θ.

Για την πρόσβαση σε κάποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΘ (π.χ. Ηλεκτρονική Γραμματεία, Βάσεις Δεδομένων Βιβλιοθήκης) από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή (PC, Laptop, Tablet, Smartphone), είναι απαραίτητο,

  • αν βρίσκεστε εντός των χώρων του ΠΘ, να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του ΠΘ (οδηγίες WiFi/Eduroam), ή
  • αν βρίσκεστε εκτός των χώρων του ΠΘ, να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου - VPN (οδηγίες Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)). Η σύνδεση χρήστη στο VPN γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.
Βασικές Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Γραμματεία

Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας μπορείτε απομακρυσμένα να κάνετε δήλωση μαθημάτων, να δείτε τις βαθμολογίες σας κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή εκτός δικτύου ΠΘ θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου - VPN (οδηγίες Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)).

Μετάβαση/Είσοδος στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Η είσοδος χρήστη στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Επιπλέον, με την είσοδό σας στη Ηλεκτρονική Γραμματεία, στην ενότητα "Στοιχεία Φοιτητή" στην καρτέλα "Στοιχεία Φοίτησης" μπορείτε να ενημερωθείτε για τον "Αριθμό Γενικού Μητρώου" (ΑΓΜ) που έχετε λάβει από το ΠΘ.

Βασικές Πληροφορίες
eClass

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΠΘ.

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο του eClass (https://eclass.uth.gr/) και να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εγγραφή σας προτείνεται η ανάγνωση της ενότητας των συχνών ερωτήσεων.

Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, η είσοδος χρήστη στο eClass γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη. 

Βασικές Πληροφορίες
MS Teams

Η πλατφόρμα MS Teams χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως.

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε το σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Εξ’ αποστάσεως Μαθήματα.

Μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση, η είσοδος χρήστη στο MS Teams γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Βασικές Πληροφορίες
Φοιτητική Μέριμνα

Πληροφορίες για τις παροχές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας θα βρείτε στην ενότητα των δομών Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και στις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών στον κεντρικό ιστότοπο του ΠΘ (https://www.uth.gr).

Βασικές Πληροφορίες
Πρόσβαση στις πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Π.Θ.

Οι εγγραφές των πρωτοετών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) φοιτητών ως μέλη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης θα γίνουν ηλεκτρονικά από το προσωπικό της, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης και η παρουσία των φοιτητών στις κτιριακές της εγκαταστάσεις σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία. Για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης την τρέχουσα περίοδο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp που ανανεώνεται σε τακτική βάση, και για άλλες πληροφορίες τον δικτυακό της τόπο (http://www.lib.uth.gr).

Βασικές Πληροφορίες
Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Για πληροφορίες σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής (Ιωάννης Καφενταράκης, τηλ. 24210-74714). Για πληροφορίες σχετικά με τα Μουσικά Σύνολα και το Θεατρικό Εργαστήριο απευθύνεστε στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (τηλ. 24210-74709 και 24210-74604).

Περισσότερες Πληροφορίες

Βασικές Πληροφορίες
Υποστήριξη φοιτητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ενημερωθούν, να λάβουν ή να παρέχουν υποστήριξη για την πρόσβαση των των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Βασικές Πληροφορίες
Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/τριών

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/ριών του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

Πληροφορίες

Βασικές Πληροφορίες
Φοιτητικός Ιντερνετικός Ραδιοφωνικός Σταθμός (ΦΙΡΣΠΘ) στο Π.Θ

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί web radio με την ονομασία yUTH-Radio. Ο σταθμός λειτουργεί από το 2013 και φιλοξενείται στον Φοιτητικό Σύλλογο του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στη λειτουργία του σταθμού συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες από όλα τα τμήματα και τις σχολές του Π.Θ., καθώς και οποιοδήποτε ακαδημαϊκό μέλος του πανεπιστημίου επιθυμεί. Οι εκπομπές του σταθμού απευθύνονται κυρίως στην φοιτητική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό, ενώ παράλληλα, υποστηρίζονται και προωθούνται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ιστότοπος: yuth-radio.com

Βασικές Πληροφορίες
Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (ΜΟΝΟ για πρωτοετείς Προπτυχιακούς Φοιτητές)

Για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό σας Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (αφορά μόνο πρωτοετείς) για το νέο ακαδημαϊκό έτος πρέπει να κάνετε κλικ εδώ.

Βασικές Πληροφορίες