ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 θα είναι σε πλήρη λειτουργία η ιστοσελίδα www.pre.uth.gr και όλες οι πληροφορίες και ανακοινώσεις για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης πλέον θα αναρτώνται μόνο εκεί.