Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993 βάσει του Π.Δ. 177/1993 (Α΄ 65), με το όνομα Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, και μετονομάστηκε σε Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών μετά από 20 χρόνια, σύμφωνα με το Π.Δ. 92/5-6-2013 (Α΄ 131).

Η Σχολή έχει ως έδρα τον Βόλο και συγκροτείται από τα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
 • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
 • Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών Ψυχολογίας (Eναρξη λειτουργίας όχι νωρίτερα από το 2020-2021)
 • Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Eναρξη λειτουργίας όχι νωρίτερα από το 2020-2021)
 • Ψυχολογίας (Eναρξη λειτουργίας όχι νωρίτερα από το 2020-2021)
 • Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Eναρξη λειτουργίας όχι νωρίτερα από το 2020-2021)

Τα δύο πρώτα Τμήματα ιδρύθηκαν το 1984, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 υποδέχθηκαν τους πρώτους φοιτητές.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/20-3-84/τ.Α΄) και του Π.Δ. 302/85 (ΦΕΚ 113/31-5-85/τ.Α΄)  και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης βάσει του Π.Δ.  83/84 (ΦΕΚ 31/20-3-84/τ.Α΄) και του Π.Δ. 302/85 (ΦΕΚ 113/31-5-85/τ.Α΄).

Το 1993 ιδρύθηκαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, βάσει του Π.Δ. 177/93 (ΦΕΚ 65/28-4-93/τ.Α΄) και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, βάσει του Π.Δ. 177/93 (ΦΕΚ 65/28-4-93/τ.Α΄).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», ιδρύονται:

 • το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
 • το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
 • το Τμήμα Ψυχολογίας (Eναρξη λειτουργίας όχι νωρίτερα από το 2020-2021) και
 • το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Eναρξη λειτουργίας όχι νωρίτερα από το 2020-2021)

τα οποία εντάσσονται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Όργανα της σχολής είναι:

 • Ο κοσμήτορας,
 • η κοσμητεία και
 • η γενική συνέλευση.
Διεύθυνση
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 74579
Email
deanhum [at] uth [dot] gr