Δηλώσεις για το μάθημα 8ου εξαμήνου "Διδασκαλία και Μάθηση με Χρήση ΤΠΕ"

Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Διδασκαλία και Μάθηση με ΤΠΕ» μπορούν να  δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη 2/3 και ώρα 17.00 το όνομά τους καθώς και το τμήμα (ή τα τμήματα) που μπορούν να παρακολουθήσουν στο link   

https://doodle.com/poll/ya9qhfi2mu5n9frw?utm_source=poll&utm_medium=link