Αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος "Κοινωνική Παιδαγωγική"