Τμήμα Σπουδών

Προϊστάμενος/η
Μαρία Αντ. Αναστασίου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 24210 74595
Email
akadimaika -at- adm.uth.gr