Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κτήριο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι ένα Τμήμα 5ετούς φοίτησης με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει αφενός το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης, ποιοτικού ελέγχου, σχεδιασμού και βελτίωσης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, αφετέρου το αντικείμενο της διατροφής του ανθρώπου, της ανάπτυξης βιολειτουργικών τροφίμων και της επίδρασης της διατροφής στην ανθρώπινη υγεία. Το Τμήμα διαθέτει οργανωμένα εργαστήρια με σύγχρονες υποδομές, τα οποία προσφέρουν σημαντική τεχνική-εργαστηριακή εκπαίδευση στους φοιτητές και συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τόσο ελληνικά όσο και ευρωπαϊκά, καθώς και σε αυτοχρηματοδούμενα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων, παράγοντας σημαντικά αποτελέσματα βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας.Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στη Βιομηχανία Τροφίμων, στην παραγωγή, τον ποιοτικό (χημικό-μικροβιολογικό) έλεγχο και την τήρηση συστημάτων και προτύπων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών, σε εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων-ποτών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων τροφίμων, σε εταιρίες εμπορίας τροφίμων και α' υλών τροφίμων, καθώς και σε θέσεις Επιστημόνων Τροφίμων στο Δημόσιο Τομέα (ΕΦΕΤ, Νομαρχίες, ΕΛΟΓΑΚ, κλπ).

Διεύθυνση
ΤΕΡΜΑ Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο
+30 24410 64780, +30 24410 64787
Φαξ
+30 24410 64781
Email
g-food [at] uth [dot] gr

Μέλη Συνέλευσης:

Πολύμερος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)Γιαβάσης Ιωάννης (Αν. Πρόεδρος)Λαλάς Σταύρος

Μακρής Δημήτριος

Γούλας Θεόδωρος

Μίχα Ειρήνη

Κακαγιάννη Μυρσίνη

Γώγου Ελένη

Γεωργόπουλος Θεοφάνης

Γιοβανούδης Ιωάννης

Παπαιωάννου Χρήστος

Γραμματέας:

Τσάτσος Αναστάσιος

e-mail: g-food [at] uth.gr (g-food[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο: 24410 64780

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 1.  ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ, Καθηγητής
 2.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ,  Καθηγητής
 3.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ , Αναπληρωτής Καθηγητής
 4.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΒΑΣΗΣ,  Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 7.  ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ- Επίκουρος Καθηγήτρια
 8. ΕΛΕΝΗ ΓΩΓΟΥ- Επίκουρος Καθηγήτρια
 9.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ,  Λέκτορας
 10.  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Λέκτορας
 11. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ- ΕΔΙΠ

 

Γραμματέας:

Τσάτσος Αναστάσιος

e-mail: g-food [at] uth.gr (g-food[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο: 24410 64780

 

Ελληνικάκης Μιχαήλ

Φασλή Χρυσούλα