ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

  1.  ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ, Καθηγητής
  2.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ,  Καθηγητής
  3.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ , Αναπληρωτής Καθηγητής
  4.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΒΑΣΗΣ,  Αναπληρωτής Καθηγητής
  5.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ,  Λέκτορας
  6.  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Λέκτορας

Αναμένεται ο διορισμός τεσσάρων νέων μελών Δ.Ε.Π. εντός του Ακ. Έτους 2020-21.