ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 1.  ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ, Καθηγητής
 2.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ,  Καθηγητής
 3.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ , Αναπληρωτής Καθηγητής
 4.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΒΑΣΗΣ,  Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 7.  ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ- Επίκουρος Καθηγήτρια
 8. ΕΛΕΝΗ ΓΩΓΟΥ- Επίκουρος Καθηγήτρια
 9.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ,  Λέκτορας
 10.  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Λέκτορας
 11. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ- ΕΔΙΠ