Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ιδρύθηκε το έτος 1994 και ανήκει στη Μονοτμηματική Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) που ιδρύθηκε το έτος 2013. Στο Τμήμα απασχολούνται μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Τα μέλη του Τμήματος επιδιώκουν την έρευνα και την εκπαίδευση για να επιτύχουν το όραμα του: «Να αναγνωριστεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ως ο ελληνικός παράγοντας αριστείας στην επιστήμη της άσκησης, στον αθλητισμό, στην υγεία και στην ποιότητα ζωής».

Το Τμήμα διευθύνεται από τον Καθηγητή κο Αθανάσιο Παπαϊωάννου. Οι στόχοι του Τμήματος είναι:

  • να προωθήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της σωματικής άσκησης ως κύριο παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής,
  • να καλλιεργεί και να προάγει τη φυσική αγωγή και την αθλητική επιστήμη μέσω της θεωρητικής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και της έρευνας,
  • να παρέχει στους αποφοίτους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη,
  • να συμβάλει στην προώθηση του ελληνικού αθλητισμού,
  • να προωθεί τα ιδεώδη της αθλητικής συμπεριφοράς, της ηθικής συμπεριφοράς και της αληθινής παιδείας και τα επίπεδα άσκησης του ελληνικού πληθυσμού.

Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Το Τμήμα οργανώνει αυτόνομα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Master), καθώς επίσης και συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, ο Καθηγητής του Τμήματος κος Παπαϊωάννου Αθανάσιος συντονίζει το «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης», σε συνεργασία με τo Πανεπιστήμιo Jyvaskyla της Φινλανδίας. Άλλα συνεργατικά προγράμματα στο Τμήμα περιλαμβάνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής», σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και το πρόγραμμα «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης στο Τμήμα λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Υγεία», «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» και «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, Καρυές –Τρίκαλα, TK 42100
Τηλέφωνο
+30 24310 47000
Φαξ
+30 24310 47042