Διαχείριση Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19

Διαχείριση Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19
Διαχείριση Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και όρισε τους/τις Υπευθύνους διαχείρισης κρουσμάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2131/τ.Β΄/30-04-2022) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

 

Στο ακόλουθο αρχείο θα βρείτε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και τους/τις Υπευθύνους Διαχείρισης Κρουσμάτων.