Διαχείριση Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19

Διαχείριση Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19
Διαχείριση Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και όρισε τους/τις Υπευθύνους διαχείρισης κρουσμάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3707/τ.Β΄/04.09.2020) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Στο ακόλουθο αρχείο θα βρείτε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και τους/τις Υπευθύνους Διαχείρισης Κρουσμάτων.