Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Fotografia TEFAA

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ιδρύθηκε το έτος 1994 στα Τρίκαλα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας (Σ.Ε.Φ.Α.Α.Δ.) από το 2019.

Τα μέλη του Τμήματος, με γνώμονα την ποιότητα της μόρφωσης, την προαγωγή της γνώσης μέσω της έρευνας και την καινοτομία έχουν δεσμευτεί σε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης ως ένα εθνικό και διεθνές κέντρο αριστείας σε θέματα αθλητισμού, άσκησης, υγείας και ποιότητα ζωής, στοιχεία που απαρτίζουν το όραμα του Τμήματος.

Αποστολή του Τμήματος είναι:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
  • Να παρέχει στους αποφοίτους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη,
  • Να συμβάλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και στην καλλιέργεια της αθλητικής ιδέας,
  • Να προωθήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών κάθε ηλικίας σχετικά με τη σημασία της φυσικής αγωγής και της άσκησης, ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

 

Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Το Τμήμα οργανώνει αυτόνομα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Master), καθώς επίσης και συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια.

Στο Τμήμα λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση», «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» και «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού». Σε συνεργασία  με άλλα Πανεπιστήμια διοργανώνεται το «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης», σε συνεργασία με το γερμανικό Πανεπιστήμιο της Λειψίας, και το πρόγραμμα «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, Καρυές –Τρίκαλα TK 42100,
Τηλέφωνο
+30 24310 47000
Φαξ
+30 24310 47042
Email
g-pe [at] pe [dot] uth [dot] gr