Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Φωτογραφία Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2019 και εδρεύει στα Τρίκαλα. Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, που θα εφαρμόσουν την επιστήμη της διαιτολογίας και διατροφολογίας, για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, της υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Απώτερος σκοπός του Τμήματος είναι να καταστεί ένα Κέντρο αναφοράς σε θέματα που σχετίζονται με τη διαιτολογία και τη διατροφή, χρησιμοποιώντας ως μέσο τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.  Η φοίτηση στο Τμήμα είναι τετραετής. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε υποχρεωτικά και  μαθήματα επιλογής, η πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας και η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε 2 εξάμηνα, σε τρεις τομείς: Νοσοκομειακός Τομέας, Τομέας Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και Τομέας Κοινότητας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν ενδεικτικά να απασχοληθούν επαγγελματικά ως διαιτολόγοι τόσο σε φορείς δημόσιου (π.χ. νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κ.λ.π.) όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα (βιομηχανίες τροφίμων, μονάδες μαζικής εστίασης), στην εκπαίδευση ή να ιδιωτεύσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Διεύθυνση
Τρίκαλα
Τηλέφωνο
+30 24310 23602
Email
g-dnd [a] uth [gr]