ΜΟ.Κ.Ε.

ΜΟ.Κ.Ε.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MOKE) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί εξέλιξη των Προγραμμάτων «Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄και Β΄ φάση, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) . Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013» και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την σταδιοδρομία και την απασχόληση των αποφοίτων και της σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Θεμελιώδεις στόχοι της MOKE είναι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών και καινοτομικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η υποστήριξή τους στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Για την επίτευξη των στόχων της η ΜΟΚΕ υλοποιεί τις εξής :

  • διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομική δραστηριότητα.

  • εξασφάλιση άμεσης επαφής με την επιχειρηματική κοινωνία με τη βοήθεια επισκέψεων σε παραγωγικούς φορείς και την αξιοποίηση καταξιωμένων επιχειρηματιών ή / και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων.

  • πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και επιχειρηματικού σχεδιασμού.

  • υποστήριξη στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΜΟ.Κ.Ε. θα βρείτε στο site (http://moke.uth.gr/)

 

Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Καθηγητής Παντολέων Δ. Σκάγιαννης

Τηλέφωνα  Επικοινωνίας

24210 74492 (Αρετή Πασχάλη), 

24210 74470 (Άννα Ζυγούρα), 

24210 74476 (Πέτρος Ροδακινιάς),

e-mail: epixeirimatikotita [at] uth.gr (moke[at]uth[dot]gr)