Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Το Τμήμα  ιδρύθηκε με το νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29.01.2019) και θα δεχθεί τους πρώτους εισακτέους στο Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση σε αντικείμενα που αφορούν τον πολιτισμό και τις πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής σε σύγχρονα περιβάλλοντα. Οι σπουδές στο αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών συνδυάζουν την θεωρητική κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις σχετικές σπουδές συνδυάζουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα πεδία όπως: πολιτισμική θεωρία και ιστορία, κριτική θεωρία, κριτική εκπαίδευση, τεχνολογία και δημιουργική παιδαγωγική, ψηφιακός πολιτισμός και εικονική πραγματικότητα, παιγνίδια, σχεδιασμός, εικαστικές και αναπαραστατικές (performing) τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, οπτική κουλτούρα, οπτικοακουστικά μέσα, δημιουργική γραφή, εκδοτικές πρακτικές και μηντιακές εφαρμογές, νέες τεχνολογίες και διαχείριση/δικτύωση υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, δημιουργικός τουρισμός, πνευματικά δικαιώματα, κοινωνική ετερότητα και δικαιώματα πρόσβασης στον πολιτισμό και την κοινωνία της γνώσης. Το Τμήμα θεραπεύει ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο έρευνας και διδασκαλίας. Εκπαιδεύοντας ένα ανθρώπινο δυναμικό που συνδυάζει την θεωρητική και ανθρωπιστική παιδεία με την στοχευμένη εξειδίκευση σε εφαρμοσμένες πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής, το τμήμα ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της δυναμικά αναδυόμενης διεθνώς δημιουργικής οικονομίας. Πρόσφατη μελέτη που αφορά τη δημιουργική οικονομία στην Ελλάδα  καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία των δημιουργικών βιομηχανιών, τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος των περιφερειών και της χώρας.

Διεύθυνση
Κτίριο Παπαστράτου, Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 06369
Email
g-cult [at] uth [dot] gr

Προσωρινή Συνέλευση:

Λαλιώτου Ιωάννα (Πρόεδρος)
Νικονάνου Κλεονίκη (Αν. Πρόεδρος)
Ψυχούλης Αλέξανδρος
Γιαννίση Φωτεινή
Δέλτσου Ελευθερία
Δούκα Αναστασία
Πεντάζου - Τσιμπιδή Ιουλία
Πασχαλίδου Μαρία
Καλαντζής Κωνσταντίνος

Κορδάς Απόστολος (Μέλος ΕΔΙΠ)

e-mail: g-cult [at] uth [dot] gr

Τηλέφωνο: 24210 74608 -  2421006369

fax: 24210 74864

Γραμματέας Τμήματος:  Γεώργιος Αναστασίου

Προσωπικό: Σοφία Γρηγοριάδου

  • Σωτήριος Μπαχτσετζής

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές» (ΦΕΚ διορισμού:633/22.03.2021,τ. Γ')

  Email: bachtset [at] uth [dot] gr

   

  • Αναστασία Δούκα

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  Γνωστικό Αντικείμενο: «Εικαστικές Τέχνες και Τεχνουργίες (Crafts)» (ΦΕΚ διορισμού:611/18.03.2021,τ. Γ')

  Email: anastasiadouka [at] uth [dot] gr

   

  • Ιουλία Τσιμπίδη – Πεντάζου

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Ψηφιακά Μέσα» (ΦΕΚ διορισμού:633/22.03.2021,τ. Γ')

  Email: itsimpidi [at] uth [dot] gr

   

  • Κωνσταντίνος Καλαντζής

  Βαθμίδα: Επίκουρος  Καθηγητής

  Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία, Μέσα και Αναπαράσταση» (ΦΕΚ διορισμού:633/22.03.2021,τ. Γ')

  Email: kokalantzis [at] uth [dot] gr

   

  • Μαρία Πασχαλίδου

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  Γνωστικό Αντικείμενο: «Εικαστικές Τέχνες και Κινούμενη Εικόνα» (ΦΕΚ διορισμού:633/22.03.2021,τ. Γ')

  Email: mpaschalidou [at] uth [dot] gr

  Αναστασίου Γεώργιος : Γραμματέας Τμήματος

  Σοφία Γρηγοριάδου: Προσωπικό Γραμματείας

  Πληροφορίες:

  e-mail: g-cult [at] uth [dot] gr

  fax: 24210 74864

  τηλ. (+30) 242107 4608 (κα Γρηγοριάδου) - (+30) 24210 06369

   

  • Απόστολος Κορδάς

  e-mail: akordas [at] uth [dot] gr