Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Φωτογραφία Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το 1998. Έχει έδρα το Βόλο και εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Είναι το μοναδικό Παιδαγωγικό τμήμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην εκπαίδευση και την έρευνα στο χώρο της ειδικής αγωγής.

Αποστολή του Τμήματος είναι η προετοιμασία των Ειδικών Παιδαγωγών που θα στελεχώσουν τις δομές ειδικές αγωγής και εκπαίδευσης την Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να καταρτιστούν στην εκπαίδευση διαφορετικών κατηγοριών μαθητών/μαθητριών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως μαθητές με νοητική υστέρηση, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες.

Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ΠΤΕΑ κατοχυρώθηκαν με το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ τ.199/2-10-2008) και συγκεκριμένα με το άρθρο 19, παρ.1 ορίστηκε η σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ως ακολούθως: Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ) και Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ).

Το Τμήμα υλοποιεί δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): (α) Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και (β) Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία, καθώς και ένα δι-ιδρυματικό ΠΜΣ με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου». Επίσης στο Τμήμα εκπονούνται Διδακτορικές διατριβές καθώς και Μεταδιδακτορικές έρευνες.

Το Τμήμα διαθέτει την υποδομή, το προσωπικό, τη γνώση και την εμπειρία που διασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του. Στην ολιγοετή παρουσία του κατέχει σημαντική θέση στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας μας και της διεθνούς κοινότητας στο χώρο της ειδικής αγωγής.

Διεύθυνση
Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21, Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 74217, + 30 24210 74787, +30 24210 74527
Φαξ
+30 24210 74799