Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

Φωτογραφία Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Το Π.Τ.Π.Ε. φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, δηλαδή την προετοιμασία εκπαιδευτικών για την προσχολική εκπαίδευση, βάσει των νέων δεδομένων των επιστημών της αγωγής. Η αποστολή του Π.Τ.Π.Ε., που είναι η διδασκαλία και η έρευνα γύρω από την ευαίσθητη περίοδο της προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας κατά την οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, μας υποχρεώνει διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/ριες, να αναζητούμε κάθε στιγμή τις πιο πρόσφορες, δημιουργικές και νεοτερικές μεθόδους που αξιοποιούν τα επιστημονικά δεδομένα, προάγουν τη γνώση και βοηθούν τους/τις αποφοίτους στην παραπέρα εξειδίκευση των ενδιαφερόντων τους.

Το Τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση στοχαζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με τη σύγχρονη διδασκαλία και έρευνα στο πλαίσιο νέων περιβαλλόντων μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στην προώθηση της θεωρίας και της έρευνας που αφορούν στην εκπαίδευση και την αγωγή στην προσχολική και πρώτη παιδική ηλικία, στη σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στην κατάρτιση των φοιτητριών και των φοιτητών σε θέματα θεωρίας, έρευνας και διδασκαλίας. Για το λόγο αυτόν εκτός από τις πανεπιστημιακές διαλέξεις, τα σεμινάρια, τα βιωματικά και εργαστηριακά μαθήματα, το Τμήμα εποπτεύει και την Πρακτική Άσκηση σε ποικίλους χώρους, που απασχολούν παιδιά προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας. Η Πρακτική Άσκηση διαδραματίζει ένα αναβαθμισμένο ρόλο, ήδη από την προηγούμενη αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, καθώς διατρέχει ολόκληρο το Πρόγραμμα, συνδέεται κάθετα με τα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος και επιχειρεί μια δυναμική σύζευξη της θεωρίας με την έρευνα και τη διδακτική πράξη. Παράλληλα και σε μια δυναμική σχέση με την παραπάνω Πρακτική Άσκηση, λειτουργεί το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (από το 1998 έως σήμερα), το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΙΙ, ΕΣΠΑ), είναι αμειβόμενο και αποσκοπεί στην απόκτηση μιας πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.

Οι σπουδές είναι τετραετείς και για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών μαθημάτων, 2 σεμιναρίων, 20 μαθημάτων επιλογής και 4 μαθημάτων ξένων γλωσσών. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με 2 μαθήματα επιλογής.

Διεύθυνση
Αργοναυτών – Φιλελλήνων , Τ.Κ. 38221, Βόλος, Ελλάδα (Ισόγειο νέου κτιρίου)
Τηλέφωνο
+30 24210 74803, +30 24210 74753, +30 24210 74888, +30 24210 74898
Φαξ
+30 24210 74801