Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Φωτογραφία Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Το Τμήμα  ιδρύθηκε με το νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29.01.2019) και θα δεχθεί τους πρώτους εισακτέους στο Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της. Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Το Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. Το Τμήμα συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους/τις αποφοίτους. Η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ. Tο Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή υπαρχόντων υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης.

Διεύθυνση
Κτήριο Δεληγιώργη, Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου, 38221, ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνο
+30 24210 93032-33
Email
g-gdia [a] uth [dot] gr

 Συνέλευση Τμήματος:

 1. Ειρήνη Σηφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πρόεδρος)
 2. Σπυρίδων Κιοσσές, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Αν. Πρόεδρος)
 3. Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 4. Νικόλαος Γογωνάς , Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 5. Αικατερίνη Μακρή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 6. Εμμανουέλα Κάντζια, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 7. Σταυρούλα Κίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 8. Ελένη Αναστασάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 9. Αναστασία  Γκαϊνταρτζή,  μέλος  Ε.Ε.Π. του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 10. Ευάγγελος Καραμούστος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

e-mail: g-gdia [at] uth.gr (g-gdia[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο: 24210 93032  -  24210 93033  -  24210 06369

Γραμματέας Τμήματος:  Γεώργιος Αναστασίου

Προσωπικό: Αθανασία Καραμητσάνη
Ευθυμία Ναβρούζογλου

 • Ιωάννης Γαλαντόμος Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΦΕΚ διορισμού:1927/30.11.2020,τ. Γ') Email: igalantomos [at] uth.gr (igalantomos[at]uth[dot]gr)

Ο Ιωάννης Γαλαντόμος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος ΜΔΕ στη Γλωσσολογία του ιδίου τμήματος και ιδρύματος. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αιγαίου, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του σχετίζονται με την Εφαρμοσμένη (Γνωσιακή) Γλωσσολογία, τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ1 και ως Γ2/ΞΓ, τη διδασκαλία του λεξιλογίου μιας Γ2/ΞΓ, τη Δι-/Πολυγλωσσία και τη Δίγλωσση Ειδική Αγωγή.

 • Ειρήνη Σηφάκη Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικέιμενο: Πολιτισμική Θεωρία και Κριτική (ΦΕΚ διορισμού:578/14.3.2022,τ. Γ') Email: eisifaki [at] uth.gr (eisifaki[at]uth[dot]gr)

H Ειρήνη Σηφάκη είναι διδάκτωρ στις επιστήμες της επικοινωνίας και του πολιτισμού του Πανεπιστημίου Παρίσι 3 (Sorbonne-Nouvelle). Έχει διδάξει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο ποικίλων ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, είναι αξιολογήτρια επιστημονικών προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνών στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπειρογνώμονας ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στον ίδιο οργανισμό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στον κινηματογράφο ως ευρύτερη πολιτισμική και δια-πολιτισμική πρακτική, που συνδυάζει την οπτική αφήγηση με άλλες όψεις της κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας. Στις επιστημονικές της εργασίες και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια διασταυρώνεται το σινεμά, η πόλη, τα οπτικοακουστικά μέσα, η παραγωγή και η κατανάλωση των πολιτισμικών νοημάτων και πρακτικών, η πολιτιστική επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή. Αναλυτικότερα στοιχεία για το έργο της μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:  
https://www.researchgate.net/profile/Eirini-Sifaki και https://pe-uth.academia.edu/EiriniSifaki και https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4WPD0SP9U4GUutw_c8M3NeQW86ACKoXiuSYC9EJ0DJuU3ZrG0v7FODEH7_4mrSr8galpKHJxc3Reupn7y80W5Hj9q6FA&user=1w7WLMEAAAAJ

 • Έλενα Αναστασάκη Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Γραμματολογία (ΦΕΚ διορισμού:611/18.3.2021,τ. Γ')  Email: eanastasaki [at] uth.gr (eanastasaki[at]uth[dot]gr)

Η Έλενα Αναστασάκη σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας των Πανεπιστημίων του Kent και του Paris 8. Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο του Kent, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Tübingen, όπου ήταν και Marie Curie Fellow (2013-2015). Από τον Μάρτιο του 2021 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά πάνω στο έργο των Balzac, Sand, Gautier, Hawthorne, Percy και Mary Shelley, Giraudoux, Nothomb, J. K. Rowling, Fforde, κ.α. Έχει ακόμη εκδώσει την κριτική μελέτη του τελευταίου ημιτελούς μυθιστορήματος του Nathaniel Hawthorne στον οίκο Classiques Garnier (2011, 2019). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη συγκριτική μελέτη της ευρωπαϊκής και αμερικανικής λογοτεχνίας από τον 19 ο έως σήμερα με έμφαση στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας, την ταυτότητα και τη διαπολιτισμικότητα. Επίσης μελετά θέματα όπως: η σχέση της λογοτεχνίας με τη φιλοσοφία, η δυστοπική λογοτεχνία, η επιστημονική φαντασία, η πρόσμιξη των λογοτεχνικών ειδών, το λογοπαίγνιο και η μεταλογοτεχνία. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει μια μονογραφία με θέμα την κατασκευή του μύθου του ρομαντικού καλλιτέχνη.

 • Σταυρούλα Κίτσιου Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία (ΦΕΚ διορισμού:611/18.3.2021,τ. Γ') Email: stavroulakitsiou [at] uth.gr (stavroulakitsiou[at]uth[dot]gr)

Η Ρούλα Κίτσιου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει διδάξει σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Πατρών, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘Language Education for Refugees and Migrants’ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η μεταδιδακτορική της έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (υποτροφία ΙΚΥ) ήταν σχετική με τους γραμματισμούς αραβόφωνων νέων προσφύγων, ενώ ασχολείται με την εκπαιδευτική και την κοινωνική ένταξη ατόμων με μεταναστευτική και προσφυγική εμπειρία στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων από το 2010. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την κοινωνιογλωσσολογία της γραφής, την πολυτροπικότητα, τους πολυγραμματισμούς, τη γλωσσική εκπαίδευση και την κριτική ανάλυση λόγου.

 • Αναστασία Γκαϊνταρτζή

Βαθμίδα: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ειδικότητα: Αγγλική Γλώσσα (ΦΕΚ διορισμού:335/22.2.2021,τ. Γ')

Email: againtartzi [at] uth.gr (againtartzi[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο: (+30) 242109 3187

Η Αναστασία Γκαϊνταρτζή είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη διγλωσσία και την εκπαίδευση (2007-20012). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2003-2005) και απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ (2000).
Έχει διδάξει στο Μεταπτυχικό Πρόγραμμα Σπουδών: "Language Education for Migrants and Refugees" του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (2017-2021).
Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο αφορά ζητήματα επαφής των γλωσσών, τη διγλωσσία/πολυγλωσσία (γλωσσική ιδεολογία, στάσεις, ταυτότητα) και τη διαγλωσσικότητα, ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης μέσα από μία κοινωνιογλωσσολογική οπτική, τη διδακτική των γλωσσών στο σύγχρονο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας και της επαφής των γλωσσών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά όπως είναι το International Multilingual Research Journal, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Journal of Pragmatics, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.

 

 • Ευάγγελος Καραμούστος

Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικών Συστημάτων και Επιστημονικών Υπολογισμών (ΦΕΚ διορισμού:2619/18.6.2021,τ. Β')

Email: vangelis [at] uth.gr (vangelis[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο: (+30) 24210 74374

Ο Καραμούστος Βαγγέλης σπούδασε Φυσική με Υπολογιστική Ειδίκευση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και έκανε "Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα" στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Εργάστηκε σαν ΕΤΕΠ "Υπολογιστικών Συστημάτων και Επιστημονικών Υπολογισμών" στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2002 και από τον Ιούλιο 2021 έχει αναλάβει καθήκοντα ΕΔΙΠ στο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών  Σπουδών.

Πληροφορίες:

Γεώργιος Αναστασίου: Γραμματέας Τμήματος

Αθανασία Καραμητσάνη: Προσωπικό Γραμματείας

Ευθυμία Ναβρούζογλου: Προσωπικό Γραμματείας

 

e-mail: g-gdia [at] uth.gr (g-gdia[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνα: (+30) 242109 3032, 

                  (+30) 242109 3033,

                  (+30) 242100 6369