Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Το Τμήμα  ιδρύθηκε με το νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29.01.2019) και θα δεχθεί τους πρώτους εισακτέους στο Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της. Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Το Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. Το Τμήμα συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους/τις αποφοίτους. Η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ. Tο Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή υπαρχόντων υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης.

Διεύθυνση
Κτίριο Παπαστράτου, Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 06369
Email
g-gdia [a] uth [dot] gr

Προσωρινή Συνέλευση:

Λαλιώτου Ιωάννα (Πρόεδρος)
Γκόβαρης Χρήστος (Αν. Πρόεδρος)
Ανδρέου Γεωργία
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Παπαθεοδώρου Ιωάννης
Γαλαντόμος Ιωάννης

e-mail: g-gdia [at] uth [dot] gr

Τηλέφωνο: 24210 74305 -  24210 06369

fax: 24210 74864

Γραμματέας Τμήματος:  Γεώργιος Αναστασίου

Προσωπικό: Αθανασία Καραμητσάνη

  • Ιωάννης Γαλαντόμος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΦΕΚ διορισμού:1927/30.11.2020,τ. Γ')

Email: igalantomos [at] uth [dot] gr

Ο Ιωάννης Γαλαντόμος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος ΜΔΕ στη Γλωσσολογία του ιδίου τμήματος και ιδρύματος. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αιγαίου, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του σχετίζονται με την Εφαρμοσμένη (Γνωσιακή) Γλωσσολογία, τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ1 και ως Γ2/ΞΓ, τη διδασκαλία του λεξιλογίου μιας Γ2/ΞΓ, τη Δι-/Πολυγλωσσία και τη Δίγλωσση Ειδική Αγωγή.

Πληροφορίες:

Γεώργιος Αναστασίου : Γραμματέας Τμήματος

Αθανασία Καραμητσάνη: Προσωπικό Γραμματείας

e-mail: g-gdia [at] uth [dot] gr

Τηλέφωνο: (+30) 242107 4305, (+30)24210 06369

fax: 24210 74864