Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ««Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το  ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023»» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι,  να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από    22 -7-2022 έως και    4 -8-2022 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Υποβολή της σχετικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (αρχείο pdf), από 22-7-2022 έως και 4-8-2022 στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 22-7-2022 έως και   4-8-2022,  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ MΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 3-8-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, τηλ. 2410-7685703, FAX 2410-685546-7, e-mail:  g-med [at] uth [dot] gr Αρμόδια κ. Κοντογιάννη Αρετή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ MΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 3-8-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, (παράδοση οίκοι), στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Λεωφόρος Αθηνών – Πεδίον του Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 24210-74011, e-mail:  g-mie [at] uth [dot] gr  Αρμόδια κ. Παππά Ελένη

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Δασοπόνου,του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 16-06-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Β.Γρίβα 11-13, 43100 Καρδίτσα, τηλ.24410-64730, e-mail: fwsd [at] uth [dot] gr, Αρμόδιος:

κ. Κυριάκης Αθανάσιος