"Ανοιχτές Θύρες 2024" για μαθητές Λυκείων - Γυμνασίων, 26/02 έως 01/3/2024 [ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]

"Ανοιχτές Θύρες 2024" για μαθητές Λυκείων - Γυμνασίων, 26/02 έως 01/3/2024
"Ανοιχτές Θύρες 2024" για μαθητές Λυκείων - Γυμνασίων, 26/02 έως 01/3/2024

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει τις «Ανοιχτές Θύρες» (Open Days), ένα πενθήμερο επισκέψεων μαθητών Λυκείων & Γυμνασίων με σκοπό  την άμεση επαφή των μαθητών με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τις σπουδές σε όλα τα Τμήματά του. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δοθεί έμφαση (α) στην προβολή σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων, (β) στη διαφήμιση των ερευνητικών προσπαθειών του ΠΘ, και (γ) στη μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο διαμέσου επιδείξεων εκλαϊκευμένων πειραμάτων και σύντομων ελκυστικών διαλέξεων ως προς τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

 Οδηγίες για τα σχολεία

Οι «Ανοιχτές Θύρες» θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 26/02 έως την Παρασκευή 1/03/2024. Το ημερολόγιο πρόγραμμα (οι ημέρες υποδοχής) καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα (ώρες υποδοχής) διαμορφώνεται αποκλειστικά από το κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα. Την συνολική εποπτεία της διοργάνωσης έχει το Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους από την ημέρα ανάρτησης των αναλυτικών προγραμμάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στην ιστοσελίδα του Π.Θ, δηλαδή από τη Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024.

Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

pr [at] uth.gr (pr[at]uth[dot]gr)

 και στο θέμα του e-mail ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να γράφετε «Ανοιχτές Θύρες» διαφορετικά μπορεί να μην καταχωρηθεί το e-mail σας!

 

Τηλέφωνα  επικοινωνίας :

2421074100 κ. Αθανασιάδη Κοραλία

2421074604 κ. Μπαρελιέρ Ζέτα 

Θα τηρηθεί σειρά χρονολογικής προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος συμμετοχής και παράλληλα σειρά φθίνουσας προτεραιότητας σύμφωνα με την τάξη φοίτησης (προηγείται η Γ’ και  Β’ Λυκείου). Για τις ακυρώσεις συμμετοχής θα πρέπει να ενημερώσετε  ηλεκτρονικά, στο παραπάνω e-mail, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης.