Ανάρτηση πίνακα αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 1810/20/ΓΠ/28.01.2020