Σχολή Θετικών Επιστημών

Κτήριο Σχολής Θετικών Επιστημών

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α’ /5-6-2013). Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λαμία και στεγάζεται στα κτήρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, καθώς και στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος.

Συγκροτείται  από τα παρακάτω Τμήματα:

  • Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική  

Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, καλύπτουν όλο το φάσμα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών με έμφαση στις ακόλουθες περιοχές:
α) Τεχνητή Νοημοσύνη
β) Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτική
γ) Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
δ) Διαχείριση Δεδομένων
ε) Υλικό και Λογισμικό
στ) Διδασκαλία της ΠληροφορικήςΤμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

  • Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, καθώς και την άρτια κατάρτιση επιστημόνων σε όλους τους κλάδους της μαθηματικής επιστήμης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας. Μέσω των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύει, σκοπεύει να καταστήσει τους αποφοίτους του επιστήμονες ενημερωμένους για τα σύγχρονα θέματα και τις πολυποίκιλες εφαρμογές της μαθηματικής επιστήμης, ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στα προβλήματα της εποχής και ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

  • Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής έχεις ως σκοπό του αφενός  την παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του σε διάφορα πεδία αιχμής της Φυσικής και αφετέρου την παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας. Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα της Επιστήμης της Φυσικής με τέσσερεις κύριες κατευθύνσεις: Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική β) Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος, Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης και Εφαρμοσμένη Φυσική-Ηλεκτρονική.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών με το νόμο 4521/2018 έγινε αυτοδύναμη και εξέλεξε Κοσμήτορα, διοικείται δε από τον α) Κοσμήτορα, β) την Κοσμητεία και γ) τη Γενική Συνέλευση.

Διεύθυνση
Παπασιοπούλου 2-4, ΤΚ 35131, Λαμία
Τηλέφωνο
+30 22310 60225, 60226
Email
dean_sci@uth.gr