Σχολή Θετικών Επιστημών

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ΄Α/5-6-2013). Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λαμία και στεγάζεται στα κτήρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, συγκροτείται δε από τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής. Το Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ιδρύθηκε το 2004 ως το πρώτο Τμήμα του τότε Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, εκτός της εκπαίδευσης και της έρευνας στην Επιστήμη της Πληροφορικής, αποτελεί - με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που προσφέρει με το πρόγραμμα σπουδών του - μοναδικό παράδειγμα δημιουργίας των πρώτων επιστημόνων με γνώσεις Πληροφορικής ειδικευμένες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στη Βιοπληροφορική, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών τομέων. Βάσει του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ΄Α/5-6-2013) το Τμήμα εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκρότησε τη Σχολή Θετικών Επιστημών, μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο προήλθε από την μετονομασία του Τμήματος Μαθηματικών-Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την μεταφορά της έδρας του στην Λαμία. Το Τμήμα Πληροφορικής έχει ως ιδρυτική αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και των εφαρμογών της, καθώς και την κατάρτιση επιστημόνων για τη στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, φιλοδοξεί δε, να καλύψει τις περιοχές της Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων, τα Big Data, την περιοχή της εικονικής πραγματικότητας καθώς και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Το Τμήμα Πληροφορικής δέχτηκε για πρώτη φορά εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Η Σχολή Θετικών Επιστημών με το νόμο 4521/2018 έγινε αυτοδύναμη και εξέλεξε Κοσμήτορα, διοικείται δε από τον α) Κοσμήτορα, β) την Κοσμητεία και γ) τη Γενική Συνέλευση. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των δύο τμημάτων είναι ισότιμα με όλα τα άλλα Τμήματα Πληροφορικής της χώρας και οι πτυχιούχοι των Τμημάτων έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας με τους απόφοιτους των άλλων τμημάτων Πληροφορικής. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 194542/Δ2/15-11-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους από τους πτυχιούχους, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, παρακολούθησαν επιτυχώς τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που προβλέπονται στη σχετική απόφαση (ΦΕΚ 3815/ τ.Β'/28-11-2016). Στη Σχολή Θετικών Επιστημών λειτουργούν τέσσερα (4) θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια (ΦΕΚ 1269/τ.Β΄/26-06-215) και ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική" (ΦΕΚ 2730/13-10-2014 και ΦΕΚ 2800/13-7-2018), με τρεις κατευθύνσεις α) της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους, β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης, και γ) της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση.

Διεύθυνση
Παπασιοπούλου 2-4, ΤΚ 35131, Λαμία
Τηλέφωνο
+30 22310 66902, 903
Φαξ
+30 22310 66715
Email
dean_sci@uth.gr