Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/2019 με έδρα τη Λαμία και οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Σκοπός του Τμήματος είναι αφενός η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του σε διάφορα πεδία αιχμής της Φυσικής και αφετέρου η παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας.
Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα της Επιστήμης της Φυσικής με τέσσερεις κύριες κατευθύνσεις: Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική β) Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος, Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης και Εφαρμοσμένη Φυσική-Ηλεκτρονική.
Οι παραπάνω τομείς αποτελούν τομείς αιχμής και σε συνδυασμό με κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να δώσουν δυνατότητες απασχόλησης σε γνωστικά πεδία όπως: Αστροφυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Φυσική Πλάσματος, Διαστημική Φυσική, Τηλεπικοινωνίες, Προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων, Υπολογιστική Επιστήμη, Κβαντικούς Υπολογιστές, Λέιζερ, Επιστήμη Υλικών κ.ά,
Στα τελευταία εξάμηνα σπουδών προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός  μαθημάτων, που αντιστοιχούν στις κλασικές και στις σύγχρονες επιστημονικά περιοχές της φυσικής, αλλά και με γνώμονα τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση.
Επιπλέον όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μέσω κατάλληλου κύκλου μαθημάτων και Πρακτικής άσκησης.

Διεύθυνση
Λαμία
Τηλέφωνο
+30 22310 60139
Email
g-phys [at] uth [dot] gr