Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Μαθηματικών

Το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/2019 και έχει έδρα τη Λαμία, ενώ οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Στόχοι του Τμήματος είναι:

  • η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών, να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν μαθηματική σκέψη, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποιοτική και ποσοτική αντίληψη,
  • η παροχή υψηλού επιπέδου μαθηματικής γνώσης στους φοιτητές, η οποία να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των κλασικών και σύγχρονων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης, και
  • οι απόφοιτοί του να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες, ώστε να είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της μαθηματικής επιστήμης, καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα επιλογής από τις επιστημονικές περιοχές των Θεωρητικών Μαθηματικών, των Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, της Φυσικής, και της Διδακτικής. 

Στο Τμήμα Μαθηματικών υπάρχει η δυνατότητα διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, ενώ λειτουργεί και το θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών (MSRL) με αποστολή την υλοποίηση δράσεων για τη διεπιστημονική έρευνα και την υποστήριξη αυτής στις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Μαθηματικών Τμημάτων, οι οποίοι σχεδιάζουν να ασχοληθούν με τη Β/θμια Εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειάς τους, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς έναν κύκλο μαθημάτων υποδομής και ειδικής διδακτικής του Προγράμματος Σπουδών καθώς και την Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός κύκλου υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων παρέχει τη διαβεβαίωση ότι ο απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες και είναι ικανός να χειρίζεται τους Η/Υ, να χρησιμοποιεί εργαλεία Πληροφορικής και λογισμικά πακέτα, εφοδιάζοντάς τον με την αντίστοιχη βεβαίωση.

Διεύθυνση
3ο χλμ. Π.Ε.Ο.Λαμίας-Αθηνών, 35100, Λαμία
Τηλέφωνο
+30 22310 60196, +30 22310 60167
Email
g-math [at] uth [dot] gr