Τμήμα Μαθηματικών

Το τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/2019 έχει έδρα τη Λαμία και οι πρώτοι φοιτητές θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Στόχοι του Τμήματος είναι:

  • η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών, να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν μαθηματική σκέψη, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποιοτική και ποσοτική αντίληψη,
  • η παροχή υψηλού επιπέδου μαθηματικής γνώσης στους φοιτητές, η οποία να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των κλασικών και σύγχρονων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης, και
  • οι απόφοιτοί του να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες, ώστε να είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Μαθηματικών, το οποίο οφείλει :

  • να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης,
  • να ανταποκρίνεται στις επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας, και 
  • να παρέχει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τις κλασικές και σύγχρονες  γνώσεις με ορθολογικά συγκροτημένο τρόπο.

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταστήσει τους αποφοίτους σύγχρονους επιστήμονες, ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στα προβλήματα της εποχής και ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δίνοντας βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Από τα πρώτα εξάμηνα σπουδών προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της μαθηματικής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένα μαθήματα Θεωρητικών Μαθηματικών, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, Φυσικής και Διδακτικής, που επιτρέπουν στους αποφοίτους να είναι ενημερωμένοι για τα σύγχρονα θέματα και τις πολυποίκιλες εφαρμογές της μαθηματικής επιστήμης καθώς επίσης και εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. 
Στα τελευταία εξάμηνα σπουδών προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός  μαθημάτων, που αντιστοιχούν στις κλασικές και στις σύγχρονες επιστημονικά περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και με γνώμονα τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση.
Τέλος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  216/30-05-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξασφαλίζεται η δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους αποφοίτους του τμήματος Μαθηματικών, αλλά και άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων, σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι μπορούν να παρακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων υποδομής και ειδικής διδακτικής του Προγράμματος Σπουδών, ώστε να αποκτήσουν πιστοποίηση της επάρκειας των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων τους
 

Διεύθυνση
3ο χλμ. Π.Ε.Ο.Λαμίας-Αθηνών, 35100, Λαμία
Τηλέφωνο
+30 22310 60196, +30 22310 60167
Email
g-math [at] uth [dot] gr