Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι κομμάτι της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει έδρα τη Λαμία και ιδρύθηκε το 2013. Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει καλύπτουν όλο το φάσμα της Επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα τις περιοχές της Ασφάλειας Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση-Διδακτική της Πληροφορικής, τις Προσωπικές Επικοινωνίες, τα Ασύρματα, Οπτικά και Ενσύρματα Δίκτυα και τις εφαρμογές τους.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχουν ένα ευρύ υπόβαθρο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν επιτυχώς θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μέσω μιας εγκεκριμένης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ομάδας μαθημάτων, αποκτώντας περαιτέρω εφόδια και διεξόδους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία

Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, Παπασιοπούλου 2-4, 35131, Λαμία
Τηλέφωνο
+30 22310 66938, +30 22310 66928, +30 22310 66923
Φαξ
+30 22310 66730
Email
g-cs [at] uth [dot] gr