Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Είναι ένα πρωτοποριακό τμήμα στον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, τόσο στον τομέα της Πληροφορικής όσο και στον τομέα των εφαρμογών στη Βιοϊατρική. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές γνώσεις Πληροφορικής αλλά και μία παράλληλη εξειδίκευση, που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Υγείας, την ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλες ιατρικές μονάδες, καθώς και την έρευνα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Βιοπληροφορική.

Το Τμήμα αναπτύσσεται δυναμικά έχοντας μια αξιοσημείωτη κατανομή επιστημονικών δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση αλλά και ενεργή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα. Οι απόφοιτοί του έχουν διακριθεί τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο Τμήμα δραστηριοποιείται βραβευμένο Φοιτητικό Παράρτημα του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού οργανισμού IEEE, ενώ στους φοιτητές εξασφαλίζεται και η δυνατότητα απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, κατόπιν ολοκλήρωσης ομάδας μαθημάτων εγκεκριμένη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Τέλος, το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στον ευρύτερο τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών και των εφαρμογών της Πληροφορικής στη Βιοϊατρική.

Διεύθυνση
Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ.: 35131, Λαμία
Τηλέφωνο
+30 22310 66901, +30 22310 66720, +30 2231 66733
Φαξ
+30 22310 66939
Email
g-dib [at] uth [dot] gr