Γενικό Τμήμα Λάρισας

Το Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λάρισα ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄) και καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Στο Γενικό Τμήμα Λάρισας έχουν επίσης ενταχθεί τα Π.Μ.Σ. τα οποία παρέχονταν από τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και εισάγονται σε αυτά φοιτητές και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τηλέφωνο
2410 684479
Email
g-genlar@uth.gr

Πρόεδρος:

Γκαράνη Γεωργία

 

 

 

Γραμματέας:

Γρηγορίου Αγλαΐα
e-mail: g-genlar [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 2410 684479