Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων μελών ΔΕΠ

Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων μελών ΔΕΠ
Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων μελών ΔΕΠ

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε να εισηγηθεί στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η οποία και το ενέκρινε, την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την προαγωγή της έρευνας των νέων μελών ΔΕΠ που διορίστηκαν για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ και ανέλαβαν καθήκοντα στις βαθμίδες του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε οποιοδήποτε Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την περίοδο 1/6/2022-31/05/2023. To πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από πόρους που διατέθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Π.Θ. στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του για το έτος 2023. Η διαχείρισή του θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.