Βραβεία εξαίρετης διδασκαλίας - διακεκριμένου ερευνητή

Βραβεία εξαίρετης διδασκαλίας - διακεκριμένου ερευνητή
Βραβεία εξαίρετης διδασκαλίας - διακεκριμένου ερευνητή

Δείτε εδώ πληροφορίες για την υποβολή πρότασης για βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας ή/και διακεκριμένου ερευνητή. Τις νέες προκηρύξεις τριετών υποτροφιών για υποψηφίους Διδάκτορες και ενίσχυσης νέων μέλων ΔΕΠ για το 2022.