Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας

 • Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας
  Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας
 • Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας
  Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιείται υβριδική εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», καθώς και καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα που παρήχθησαν από Εργαστήρια και Ερευνητικές ομάδες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Καινοτομίας  JOIST, (Βαλτετσίου & Τριπόλεως 41336) και θα φιλοξενήσει εκθέτες – ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου, παράλληλες ομιλίες, συζητήσεις και workshop σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τα πανεπιστήμια, τις δυνατότητες χρηματοδότηση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν Τεχνοβλαστοί - (Spin-off) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,.

Απευθύνεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό και ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και επενδυτές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τη γνώση που παράγεται από τις σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον τρόπο που αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή στην αγορά.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό. Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://www.ttoevents.gr/

Αντικείμενο του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (2022-2023) αποτελεί η ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του Πανεπιστημίου, η διασύνδεσή του με τη βιομηχανία, η μεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία και η καλλιέργεια της ιδέας της επιχειρηματικότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκαν ερευνητικές ομάδες στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off), καθώς και σε θέματα προστασίας της διανοητικής διαδικασίας επί καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και ιδεών που παρήχθησαν εντός του Πανεπιστημίου.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), «ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» Κωδικός Πρόσκλησης 143.

 

 • Επικοινωνία  στο τηλέφωνο 2421006488 και e-mail,  resup [at] uth.gr (resup[at]uth[dot]gr)

(κκ. Κατερίνα Καλλιγέρη, Ελένη Κομνηνού)

 

Πρόγραμμα

 

Σάββατο 25/11/2023 – 09.45 έως 16.30

09.45 – 10.00        Υποδοχή και έναρξη της εκδήλωσης

10.00 – 10.15         Χαιρετισμοί (Αμφιθέατρο):

Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λοιποί επίσημοι προσκεκλημένοι

10.15 – 11.30        Συνεδρίαση (Αμφιθέατρο) με θέμα την «αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου ΓΜΤ-7172»

Ομιλητές:

 • Χαράλαμπος Μπιλλίνης - Καθηγητής & Πρύτανης Π.Θ.
 • Δημήτριος Κουρέτας - Καθηγητής Π.Θ. & Νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
 • Σπύρος Α. Καραμάνος – Καθηγητής Π.Θ. & Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Π.Θ., Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΓΜΤ-7172.
 • Δρ. Νίκος Καραμπέκιος, Δ/ντης Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ

11.30 – 12.00         Διάλειμμα και Καφές - Coffee Break

12.00 – 13.00         Παρουσιάσεις (Αίθουσα FLL):

 • Αποτελέσματα Έργου και Προσφερόμενες Υπηρεσίες του ΓΜΤ-7172

Δρ. Θωμάς Θ. Θωμαΐδης – Συντονιστής ΓΜΤ-7172

 • Το νομικό πλαίσιο για την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα μέσω της σύστασης εταιρειών τεχνοβλαστών (Νόμος 4864/2021 και ο νέος νόμος πλαίσιο 4957/2022 της Ανώτατης Εκπαίδευσης),

Δρ. Ευφημία Παναγιωτίδου, Κωνσταντίνα Βούρδα  – Νομικοί Σύμβουλοι ΓΜΤ-7172 

 

 • Παρουσιάσεις Ψηφιακών Εργαλείων ΓΜΤ-7172 (IPR-HelpDesk, Uth.Innovation)

Κατερίνα Καλλιγέρη – Υπεύθυνη IPR-Helpdesk ΓΜΤ-7172

Βασίλης Δάγλας - Συνεργάτης ΓΜΤ σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας.

Απόστολος Βαλιάκος Υπεύθυνος πληροφοριακών συστημάτων ΓΜΤ-7172

Απόστολος Γεωργίου Συνεργάτης ΓΜΤ Υποστήριξη επιχειρηματικών ομάδων

13.00 – 13.30 Διάλειμμα και Καφές - Coffee Break

13.30 – 16.00 Παρουσιάσεις (Αίθουσα FLL)

 • Παρουσιάσεις Εταιρειών Τεχνοβλαστών (Spin-off) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • “FoodOxys”

Δημήτριος Κουρέτας-Ιδρυτής και Επιστημονικός Υπεύθυνος,

Καθηγητής Φυσιολογίας - Τοξικολογίας, του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών

Δρ. Φώτιος Τέκος-Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος

 • “CeMIA sa”

Αναστάσιος Γερμενής- Ιδρυτής 

Ομότιμος Καθηγητής Εργαστηριακής Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • “MEDHORTICENTER - MHC (MEDITERRANEAN HORTICULTURAL CENTER IKE)”

Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 • “POSS Innovation - (Driving Innovation In Functional Products)”

Όλγα Γκορτζή, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συνιδρυτές:

   • Βαρελτζής Πάτροκλος, Επ. καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
   • Κυρογλου Σμαρώ, Χημικός Μηχανικός, MSc, PhDc Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
   • Δρ. Μουρτάκος Σταμάτης, MSc, PhD, ΠΘ
 • ”SOLTERRA AE - Spinoff”

Αθανάσιος Κοράκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων της ειδικής δράσης «Proof of Concept» 

A/A: 1 Τίτλος Πρότασης (PoC): Η χρήση της τεχνολογίας της οφθαλμικής ιχνηλάτησης (eye tracking) για την ανίχνευση αιτιωδών σχέσεων μεταξύ της Ταχείας Αυτοματοποιημένης Κατονομασίας (Rapid Automatized Naming, RAN) και της αριθμητικής ευχέρειας στην δυσλεξία. ΚΕΤ: Life-science technologies

Επιστημονική Ομάδα ΠΘ: Καθηγήτρια Γεωργία Ανδρέου, Δρ. Γαρυφαλιά Χαριτάκη, Γκαντάκη Μαρία (Υπ. Διδάκτωρ)

 

A/A:2 Τίτλος Πρότασης (PoC): Επιδημιολογική επιτήρηση νοσημάτων του αναπνευστικού (SARS-COV2, RSV, Flu, Adenovirus) με την ανάπτυξη της μεθόδου ταχείας ανίχνευσης πολλαπλών αντιγόνων. ΚΕΤ: Life-science technologies

Επιστημονική Ομάδα ΠΘ: Καθηγητές Παπαγιάννης Δημήτριος - Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος

 

A/A:3 Τίτλος Πρότασης (PoC): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ “ΕΞΥΠΝΟΥ” ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΤΑΚΜ). ΚΕΤ: Advanced materials / life-science technologies

Επιστημονική Ομάδα: Καθηγητές Κωνσταντίνος Δήμας (ΠΘ), Ερμόλαος Ιατρού (ΕΚΠΑ)

 

A/A:4 Τίτλος Πρότασης (PoC): Ανάπτυξη διαγνωστικού rapid test ανίχνευσης του Ιού του Δυτικού Νείλου. ΚΕΤ: Life-science technologies

Επιστημονική Ομάδα ΠΘ: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος - Επ. Καθηγητής Αντώνης Γιακουντής

 

A/A:5 Τίτλος Πρότασης (PoC): Κατασκευή πρωτοτύπου καινοτόμου συστήματος ανάγνωσης αισθητήρων FBG βασισμένο σε LASER οπτικής ίνας. ΚΕΤ: Micro/nano-electronics and photonics

Επιστημονική Ομάδα: Αν. Καθηγητής Χρήστος Σίμος(ΠΘ), Καθηγητής Ν. Σταθόπουλος (Παν.Δυτ.Αττικής ), Αν. Καθηγητής Ηρακλής  Σίμος (Παν.Δυτ.Αττικής)

 

A/A:6 Τίτλος Πρότασης (PoC): Βιο-εμπνευσμένα και βιομιμητικά υλικά για την παραγωγή βιώσιμων τσιμεντοειδών αρχιτεκτονικών επιχρισμάτων με βελτιωμένη απόδοση κατά το πάγωμα. ΚΕΤ: Advanced materials

Επιστημονική Ομάδα ΠΘ: Καθηγητής Αναστασόπουλος Ηλίας, Κάρλο Τάχος

A/A:7 Τίτλος Πρότασης (PoC): ‘’Μαζική παραγωγή εδώδιμων εντόμων μέσω της δημιουργίας πιλοτικής μονάδας’’. ΚΕΤ: Life science technologies

Επιστημονική Ομάδα ΠΘ: Καθηγητής Αθανασίου Χρήστος, Δρ. Ρούμπος Χρήστος, Δρ. Αδαμάκη-Σωτηράκη Χριστίνα

 

A/A:8 Τίτλος Πρότασης (PoC): Ασύρματες συσκευές ανοικτού κώδικα και υλικού για περιβαλλοντικές μετρήσεις. ΚΕΤ: Advanced manufacturing

Επιστημονική Ομάδα ΠΘ: Ευμορφία Μπατάκα (Υπ. Διδάκτωρ), Καθηγητής Χρήστος Νάκας

 

A/A:9 Τίτλος Πρότασης (PoC): Βιομηχανική ανάπτυξη πρότυπης ηλεκτρονικής συσκευής παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων και απομακρυσμένης παρακολούθησης και αναγνώρισης των συλληφθέντων πληθυσμών. ΚΕΤ: Micro/nano-electronics and photonics

Επιστημονική Ομάδα ΠΘ: Καθηγητής Αθανάσιος Κοράκης, Ιωάννης Μουτσινάς (Υπ. Διδάκτωρ)

 

16.00 – 17.00         Γεύμα

 

Κυριακή 26/11/2023 – 11.00 έως 15.30

Παράλληλες εκδηλώσεις:

11.00 – 13.30         Ανοιχτή Έκθεση Καινοτομίας και Δικτύωσης

Open Innovation Exhibition - Networking

12.30 – 13.30         EKT Brokerage Event (Workshop & webinar) (Αίθουσα FLL):

Ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Περιφερειακό Γραφείο ΟΒΙ

13.30 - 14.30          Γεύμα