Λειτουργία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης από Δευτέρα 04/10/2021

Λειτουργία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
Λειτουργία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης της Τρίτης 28/9/2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των σχετικών ΚΥΑ και εγκυκλίων, και του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της αρμόδιας επιτροπής του Ιδρύματος, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), από τη Δευτέρα 04/10/2021 θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΒΚΠ