Νέος ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Βιβλία συλλογής Βιβλιοθήκης
Βιβλία συλλογής Βιβλιοθήκης

Από την Πέμπτη 06-06-2024 λειτουργεί (για όλους τους χρήστες) ο νέος ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσω του οποίου είναι δυνατή η  αναζήτηση του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής της. Πληροφορίες για τον κατάλογο και τις προσωποποιημένες υπηρεσίες του μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp 

Ο κατάλογος παρέχεται σε ελληνική και αγγλόφωνη διεπαφή και είναι προσβάσιμος από Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).