Κατάταξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κατάταξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κατάταξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σημαντική βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην διεθνή κατάταξη Πανεπιστημίων 'Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles', που δημοσιεύει η Webometrics σημειώνεται και φέτος. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται το 2020 στην 554η θέση με 394000 ετεροαναφορές(citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών του ιδρύματος, ανάμεσα στα 5000 κορυφαία πανεπιστημία παγκοσμίως. Το Π.Θ. σημειώνει σταθερά άνοδική πορεία στην κατάταξή του από τη θέση 678 το 2019 και τη θέση 934 το 2018. 
Η συγκεκριμένη κατάταξη συντάσσεται με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των Ιδρυμάτων. Ο εντοπισμός των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar. Τα στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημα 5-18 Ιουλίου 2020.