Εκλογές Ανάδειξης Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Π.Θ.

Εκλογές Ανάδειξης Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Π.Θ.
Εκλογές Ανάδειξης Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Π.Θ.

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Π.Θ.
Τελικό Πρακτικό Εκλογής
Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων

 

Προκήρυξη Εκλογών
Σχετική ανακοίνωση

 

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Συγκρότηση Κ.Ε.Ε. ΑΔΑ 9ΛΙΒ469Β7Ξ-ΡΩ9

 

Εκλογικός Κατάλογος

Επικυρωμένος από την ΚΕΕ Κατάλογος Σώματος Εκλεκτόρων Μελών ΔΕΠ

 

Υποψήφιοι

Ανακήρυξη υποψηφίων

1.    Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Ευσταθίου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
2.    Ανδρέου Γεωργία του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
3.    Βελισσαρίου Ευστάθιος του Σταύρου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
4.    Γιαννούκας Αθανάσιος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
5.    Γκόβαρης Χρήστος του Σωτηρίου, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
6.    Δαναλάτος Νικόλαος του Γερασίμου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
7.    Εξαδάκτυλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
8.    Θεοδωράκης Ιωάννης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
9.    Μπάγκος Παντελεήμων του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
10.    Μπιλλίνης Χαράλαμπος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
11.    Μυστακίδης Ευριπίδης του Σωτηρίου, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
12.    Παπαδόπουλος Ιωάννης του Ιορδάνη, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
13.    Σταμούλης Γεώργιος του Ιωάννη, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)
14.    Σφουγγάρης Αθανάσιος του Ιωάννη, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιογραφικό)

 

Νομικό Πλαίσιο / Λοιπό υλικό

ΦΕΚ Β 4211 08-08.2022 ΚΥΑ Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του ΣΔ
Οδηγός για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία