Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα)

Κτηριο προγράμματος σπουδών διατροφής και διαιτολογίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών Διατροφής & Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας) έχει διάρκεια 4 ετών και θεραπεύει το αντικείμενο της Επιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολογίας του Ανθρώπου. Έχει διαμορφωθεί με βάση τα ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ 36/7-2-1989, τεύχος Α´) και μπορούν να εργαστούν στους κλάδους υγείας, τροφίμων και εκπαίδευσης, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως Νοσοκομεία, μονάδες υγείας, βιομηχανία τροφίμων, αθλητικοί σύλλογοι, φορείς στην Κοινότητα (σχολικές μονάδες, γηροκομεία, δημοτικά ιατρεία κ.ά.), καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι περιλαμβάνονται στις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.

Διεύθυνση
ΤΕΡΜΑ Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο
+30 24410 64770
Φαξ
+30 24410 64771
Email
ps-diet@uth.gr

Υπεύθυνος:

Φασλή Χρυσούλα
e-mail: secry-diet [at] teilar.gr (secry-diet[at]teilar[dot]gr)
Τηλέφωνο: 24410 64770

Υπεύθυνος:

Φασλή Χρυσούλα
e-mail: secry-diet [at] teilar.gr (secry-diet[at]teilar[dot]gr)
Τηλέφωνο: 24410 64770