Τηλεαποκατάσταση & Τηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας

Τηλεαποκατάσταση & Τηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας
Τηλεαποκατάσταση & Τηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας

To Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο αυτοχρηματοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τηλεαποκατάσταση & Τηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες υγείας προσδοκώντας να τους καταστήσει ικανούς να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της τηλεαποκατάστασης και τηλεσυμβουλευτικής, τις δυνατότητες που προσφέρει και τους περιορισμούς της, να αναγνωρίζουν το εύρος εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών ιδιαίτερα στο πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), να αναπτύξουν συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, να αξιολογούν και να παρέχουν οδηγίες έγκυρα και εξ αποστάσεως στους ασθενείς, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της καθώς επίσης να είναι ενήμεροι για τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, νομικών και προσωπικών δεδομένων και αποζημίωσης των εξ αποστάσεως υπηρεσιών. Τέλος, το πρόγραμμα προσδοκά να αναπτύξει στους επιμορφούμενους ικανότητες και δεξιότητες προώθησης και εκπαίδευσης των υπηρεσιών τηλεαποκατάστασης και τηλεσυμβουλευτικής καθώς και γνώσεις κριτικής αξιολόγησης, ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών ερευνητικών μελετών.

 

📌 Περίοδος εγγραφών: 15/06/2020 έως 30/09/2020
📌 Αίτηση Συμμετοχής: http://learning.uth.gr/?p=6216
📌Έναρξη επιμόρφωσης: Οκτώβριος 2020
📌 Εκπτωτική Πολιτική
📌 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Kαθημερινά 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 24210 06390-66.