ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΠΘ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΠΘ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΠΘ

Αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δημόσια πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή Επιμόρφωσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 

Αναλυτικά η πρόσκληση στο αναρτηθέν αρχείο.