Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  ’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχεται αιτήσεις έως την 20η Σεπτεμβρίου 2024, για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο πρώτο έτος του τετραετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 

«’Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία»

 

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (240 ECTS) αρθρώνεται σε τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV)Οι εκπαιδευόμενοι, τελειώνοντας τον κάθε κύκλο, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να  προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο. Η εκπαίδευση υπερκαλύπτει τα στάνταρντ των Ελληνικών/ Διεθνών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Συμβουλευτικής, ενώ με την ολοκλήρωση και του IV κύκλου αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

 

Στο παρόν Πρόγραμμα, παράλληλα με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, δίνεται έμφαση στη σύνθεση και στη σε βάθος κατανόηση τριών σημαντικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων:

 

α) Συστημική, β) Υπαρξιακή, γ) Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική.

 

Δευτερευόντως δίνεται έμφαση στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικο-συμπεριφορικές Προσεγγίσεις με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού, ώστε να αναπτυχθεί μια ουσιαστικά Συνθετική Προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων. H εκπαίδευση γίνεται σε πέντε επίπεδα:

 

  • Θεωρητικό επίπεδο: 15 Θεωρητικά μαθήματα «Ψυχοθεραπείας», 

  • Εργαστηριακό επίπεδο: 8 Εργαστηριακά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών» και εντατικά «Σεμινάρια Ψυχοθεραπείας», 

  • Βιωματικό επίπεδο: 250 ώρες «Ατομικής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»

  • Πρακτικό επίπεδο: 700 ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με 200 ώρες «Ατομικής & Ομαδικής Εποπτείας»,

  • Ερευνητικό επίπεδο: «Διπλωματική Εργασία» και «Σεμινάρια Μεθοδολογίας Έρευνας».

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://alypias-tehni.ll-learning.uth.gr 

 

E-mail: alypias-tehni [at] uth.gr (alypias-tehni[at]uth[dot]gr)learning [at] uth.gr (learning[at]uth[dot]gr)

 

Γραμματεία: 6945330772 (12:00–17:00), 24210–06366 (9:00–15:00).