Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες από τη Βιβλιοθήκη

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες από τη Βιβλιοθήκη
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες από τη Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΠΘ έχει αναρτήσει ειδική ιστοσελίδα με τίτλο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Στις ηλεκτρονικές πηγές-υπηρεσίες που παρέχονται προσωρινά ή δοκιμαστικά περιλαμβάνονται:

Η βιντεο-βιβλιοθήκη JoVE Science Education η οποία παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο μέχρι την 15-6-2020.

Η Βάση Δεδομένων ProQuest One Literature που περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές, πρωτογενή λογοτεχνικά έργα, ηλεκτρονικά βιβλία, αρχεία ήχου και εικόνας θεατρικών παραστάσεων κλπ. (παρέχεται με δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι την 30-5-2020).

Η συλλογή ηλεκτρονικών μαθημάτων ΙΕΕΕ elearning που περιλαμβάνει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και έχουν δημιουργηθεί από ειδικούς στις συγκεκριμένες επιστήμες. Καλύπτουν θέματα από Τεχνητή Νοημοσύνη και Blockchain, μέχρι Κυβερνοασφάλεια και Λογοκλοπή (παρέχονται με προσωρινή πρόσβαση μέχρι την 30-6-2020).

Η παραπάνω ιστοσελίδα, η οποία περιλαμβάνει και τις υφιστάμενες πηγές-υπηρεσίες και επιπρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερώνεται άμεσα όποτε απαιτείται (παράλληλα για κάθε νέα πηγή-υπηρεσία θα γίνονται αναρτήσεις στα Νέα της Βιβλιοθήκης και στις εφαρμογές κοινωνικών δικτύων facebooκ και twitter). Για να υποβάλετε ερωτήματα ή να ζητήσετε απομακρυσμένη βοήθεια στη χρήση των πηγών-υπηρεσιών της ΒΚΠ μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ειδική φόρμα επικοινωνίας .

Υπενθυμίζεται ότι για την απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της ΒΚΠ τα μέλη του Ιδρύματος θα πρέπει να συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN του ΠΘ.