Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται ήδη σε σχολεία ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε μαθητές και άλλα μέλη μιας σχολικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας

Περίοδος Εγγραφών: έως 15/11/2020

Αίτηση Συμμετοχής: http://learning.uth.gr/?p=5361

Διάρκεια: 9 μήνες / 340 ώρες (35ECTS)

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Ασύγχρονη & σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Έναρξη: Νοέμβριος 2020

24210-06390/66

learning [at] uth [dot] gr

http://learning.uth.gr/