Παρουσίαση Δράσεων Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΠΘ

Παρουσίαση Δράσεων Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ
Παρουσίαση Δράσεων Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ

Σας προσκαλούμε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2023, στην υβριδική εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», καθώς και καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα που παρήχθησαν από Εργαστήρια και Ερευνητικές ομάδες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων.

Η εκδήλωση θα γίνει στην Λάρισα στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Καινοτομίας  JOIST, (Βαλτετσίου & Τριπόλεως 41336) και θα φιλοξενήσει εκθέτες – ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου, παράλληλες ομιλίες, συζητήσεις και workshop σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τα πανεπιστήμια, τις δυνατότητες χρηματοδότηση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν Τεχνοβλαστοί - (Spin-off) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,.

Απευθύνεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό και ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και επενδυτές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τη γνώση που παράγεται από τις σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον τρόπο που αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή στην αγορά.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για το κοινό. Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://www.ttoevents.gr/

Το αντικείμενο του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (2022-2023) ήταν η ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του Πανεπιστημίου, η διασύνδεσή του με τη βιομηχανία, η μεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία και η καλλιέργεια της ιδέας της επιχειρηματικότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκαν ερευνητικές ομάδες στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off), καθώς και σε θέματα προστασίας της διανοητικής διαδικασίας επί καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και ιδεών που παρήχθησαν εντός του Πανεπιστημίου.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), «ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» Κωδικός Πρόσκλησης 143.

 

Πρόγραμμα – Εκδηλώσεων

 

Σάββατο 25/11/2023 – 09.45 έως 16.30

09.45 – 10.00         Υποδοχή και έναρξη της εκδήλωσης

10.00 – 10.15         Χαιρετισμοί (Αμφιθέατρο):

Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λοιποί επίσημοι προσκεκλημένοι

10.15 – 11.30        Συνεδρίαση (Αμφιθέατρο) με θέμα την «αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου ΓΜΤ-7172»

11.30 – 12.00         Coffee Break

12.00 – 13.00         Παρουσιάσεις (Αίθουσα FLL):

13.00 – 13.30         Coffee Break

13.30 – 16.00 Παρουσιάσεις (Αίθουσα FLL)

  • Εταιρειών Τεχνοβλαστών (Spin-off) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Αποτελεσμάτων της ειδικής δράσης «Proof of Concept» 

16.00 – 17.00         Lunch

 

Κυριακή 26/11/2023 – 11.00 έως 15.30

Παράλληλες εκδηλώσεις:

11.00 – 13.30         Ανοιχτή Έκθεση Καινοτομίας και Δικτύωσης

Open Innovation Exhibition - Networking .

12.30 – 13.30        EKT Brokerage Event (Workshop & webinar) (Αίθουσα FLL):

Ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Περιφερειακό Γραφείο ΟΒΙ

13.30 - 14.30          Lunch

 

Η συμμετοχή είναι στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη

. https://www.ttoevents.gr/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553911433983

 

Διοργάνωση «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας» – ΕΛΚΕ ΠΘ

  • Πληροφορίες κα Κατερίνα Καλλιγέρη, Τηλ 2421006488
  • e-mail resup [at] uth.gr (resup[at]uth[dot]gr)